Khai mạc Hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc năm 2012

9.000 ₫
Mua khóa học

Giảng viên

Bình luận

Hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc năm 2012 diễn ra từ ngày 24/9-30/9 tại Thành phố Hải phòng. Đây là một trong những hoạt động định kỳ 3 năm một lần nhằm thiết thực đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt , nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên góp phần nâng cao chất lượng dạy nghề trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nghị quốc tế. Hội giảng năm 2012 là cơ hội lần thứ 9 cho đội ngũ giáo viên dạy nghề trên toàn quốc có dịp được thi thố tài năng của mình. So với các Hội giảng trước (Hội giảng lần 1 và lần 3 tại Thành phố Hồ Chí Minh, lần 2 và 5 tại thủ đô Hà Nội, lần thứ 4 tại Đà Nẵng, lần thứ 6 tại thành phố Cần Thơ, lần thứ 7 tại thành phố Vinh tỉnh Nghệ An, lần thứ 8 tại Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), Hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc năm 2012 tập trung tôn vinh giáo viên, giảng viên có khả năng giảng dạy tích hợp, có chuyên môn vững vàng, có phương pháp giảng dạy điển hình, là tấm gương cho đồng nghiệp học sinh, sinh viên noi theo.