Bí quyết đàm phán thành công cho nhà bán hàng chuyên nghiệp

9.000 ₫
Mua khóa học

Giảng viên

Bình luận

 

             BÍ QUYẾT ĐÀM PHÁN THÀNH CÔNG CHO NHÀ BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

Tổng quan
Khóa học này sẽ cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng để trở thành một nhà bán hàng chuyên
nghiệp trong đàm phán. 
Mục tiêu kiến thức:
 Tìm hiểu các phong cách đàm phán
 Tìm hiểu các hình thức đàm phán
 Các bí quyết để đàm phán thành công trong bán hàng
Mục tiêu kỹ năng:
 Kỹ năng lựa chọn phong cách đàm phán
 Kỹ năng đàm phán thành công bằng văn bản
 Kỹ năng đàm phán thành công qua điện thoại
 Kỹ năng đàm phán gặp gỡ trực tiếp thành công
Thời lượng: 60 phút

Khung nội dung:
Bài 1: Giới thiệu chung về đàm phán và các hình thức đàm phán
1. Giới thiệu bài học
2. Khái niệm đàm phán
3. Các phong cách đàm phán
4. Các hình thức đàm phán phổ biến
5. Bài tập thực hành
6. Tóm tắt bài học
Bài 2: Bí quyết đàm phán thành công cho nhà bán hàng chuyên nghiệp
1. Giới thiệu bài học
2. Bí quyết thành công trong đàm phán bằng văn bản
3. Bí quyết thành công trong đàm phán qua điện thoại
4. Bí quyết thành công trong đàm phán trực tiếp
5. Các lỗi cần tránh trong đàm phán
6. Bài tập thực hành
7. Tóm tắt bài học
Bài tập tình huống