DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC

Kỹ năng chào hàng qua điện thoại
Giảng viên
Hội giảng Giáo viên dạy nghề toàn quốc năm 2012 - Nghề Điện tử
Giảng viên
Hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc năm 2012_Nghề Hàn
Giảng viên
Khai mạc Hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc năm 2012
Giảng viên