DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC

Kỹ năng chào hàng qua điện thoại
Giảng viên
Tập huấn giáo dục Kỹ năng sống
Giảng viên
Hội giảng Giáo viên dạy nghề toàn quốc năm 2012 - Nghề Điện tử
Giảng viên
Hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc năm 2012_Nghề Hàn
Giảng viên