DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: CƠ KHÍ

9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫

Nghề Hàn

Giảng viên
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC

Kỹ năng chào hàng qua điện thoại
Giảng viên
Nghề Hàn
Giảng viên
Nghề Chế tạo thiết bị cơ khí
Giảng viên
Nghề Cắt gọt kim loại
Giảng viên