DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: CÔNG NGHIỆP, ĐIỆN TỬ, VIỄN THÔNG

9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫

Nghề Hàn

Giảng viên
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC

Kỹ năng chào hàng qua điện thoại
Giảng viên
Nghề Sửa chữa lắp ráp máy tính
Giảng viên
Nghề Hàn
Giảng viên
Nghề Điện công nghiệp
Giảng viên
Nghề Công nghệ ô tô
Giảng viên