DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH - VĂN PHÒNG

9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC

Kỹ năng soạn thảo và trình bày các mẫu tài liệu trong kinh doanh
Giảng viên
Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính cơ bản
Giảng viên
Kỹ năng soạn thảo Hợp đồng
Giảng viên