DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: NHÂN SỰ

9.000 ₫
-1 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
-1 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
-1 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
-1 ₫
9.000 ₫

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC

Bí quyết phỏng vấn chọn nhân tài
Giảng viên
Nghệ thuật phỏng vấn tuyển dụng
Giảng viên
Nghệ thuật khích lệ nhân viên
Giảng viên
Nghệ thuật quản lý nhân tài
Giảng viên