DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC

Bí quyết phỏng vấn chọn nhân tài
Giảng viên
Nghệ thuật phỏng vấn tuyển dụng
Giảng viên
Kết thúc bán hàng - Dễ hay Khó?
Giảng viên
Quản lý và phát triển nguồn nhân lực - Những điều cần biết
Giảng viên