DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC

Bí quyết phỏng vấn chọn nhân tài
Giảng viên
Nghệ thuật phỏng vấn tuyển dụng
Giảng viên
Ghi nhận và khen thưởng thành tích làm việc của nhân viên
Giảng viên AI Việt Nam
Kết thúc bán hàng - Dễ hay Khó?
Giảng viên
Quản lý và phát triển nguồn nhân lực - Những điều cần biết
Giảng viên