DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: QUẢN TRỊ NHÀ TRƯỜNG

4.900.000 ₫
0 ₫
4.900.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC

Bí quyết phỏng vấn chọn nhân tài
Giảng viên
Nghệ thuật phỏng vấn tuyển dụng
Giảng viên
Kết thúc bán hàng - Dễ hay Khó?
Giảng viên
Để trở thành chuyên gia điều hành cuộc họp hiệu quả
Giảng viên