DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: THEO NGÀNH NGHỀ

9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC

Bí quyết phỏng vấn chọn nhân tài
Giảng viên
Nghệ thuật phỏng vấn tuyển dụng
Giảng viên
Kỹ năng chào hàng qua điện thoại
Giảng viên
Bí quyết lập và triển khai thành công chiến lược Marketing trực tuyến
Giảng viên
Ghi nhận và khen thưởng thành tích làm việc của nhân viên
Giảng viên AI Việt Nam