DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: CHÍNH TRỊ HỌC

9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
4.900.000 ₫
0 ₫
4.900.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC

Quản trị thời gian hiệu quả
Giảng viên
Khám phá sức mạnh bản thân
Giảng viên
Giải quyết vấn đề một cách logic
Giảng viên
Kỹ năng trình bày vấn đề rõ ràng
Giảng viên
Kỹ năng thuyết trình ấn tượng
Giảng viên