Phạm Thị Thanh Tâm

1. Thông tin giáo viên
Họ và tên: Phạm Thị Thanh Tâm
Học hàm/học vị: Thạc sĩ
2. Quá trình công tác
- Ra trường 1987 – là giáo viên dạy chuyên văn ở trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong – NĐ đến nay được 22 năm.
- Là tổ trưởng tổ văn của trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong từ nhiều năm nay.
- Chịu trách nhiệm đội tuyển quốc gia 7 năm với 56 học sinh đi thi đạt 54 giải quốc gia.
- Dạy luyện thi tốt nghiệp và đại học với kết quả cao, có những em đạt thủ khoa các trường khối C – D.
- Hiện nay là phó hiệu trưởng phụ trách các môn xã hội của trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong – NĐ.

CÁC KHÓA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN