Đoàn Văn Tình

  • Trình độ chuyên môn:

          - Thạc sỹ Khoa học quản lý, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội

          - Nghiên cứu sinh ngành Quản trị nhân lực tại Đại học Kinh tế quốc dân

  • Kinh nghiệm giảng dạy: 8 năm
  • Đơn vị công tác:

          - Giảng viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

          - Trưởng phòng Tư vấn doanh nghiệp, Văn phòng luật sư Anh Bằng và Liên danh

  • Giá trị theo đuổi: Kết nối- Chia sẻ- Thành tín

CÁC KHÓA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN