Nguyễn Thị Ngọc

Giới thiệu về bản thân:

Luôn là người thầy tâm huyết – người bạn tâm giao của học trò. Năng động,  nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết trong công việc. Sự sâu sắc trong cả chuyên môn và phương pháp khiến cho các lớp học của tôi  luôn sôi nổi, hấp dẫn. Đạt được điều mà tôi mong muốn, đó là : “Biết mà học không bằng thích mà học, thích mà học không bằng vui say mà học"

Phương châm giảng dạy: Biết mà học không bằng thích mà học, thích mà học không bằng vui say mà học.

Đối tượng học viên: Học sinh Tiểu học

Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp chuyên ngành Giáo dục tiểu học trường Cao Đẳng Sư phạm Hà Tây.( 3.42/4.0)

Thành tích đạt được:

Được nhận bằng khen đạt thành tích xuất sắc toàn diện trong quá trình học tập cũng như thực tập sư phạm.

CÁC KHÓA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN