GS.TS Nguyễn Đức Vy

  • Họ và tên             : GS.TS. Nguyễn Đức Vy
  • Chức vụ               : Nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sản Khoa Việt Nam
  • Đơn vị công tác  : Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương

CÁC KHÓA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN