Nguyễn Sơn Hà

 -         Thầy Nguyễn Sơn Hà là cựu sinh viên khoa Toán trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đã tốt nghiệp Thạc sĩ tại khoa Toán trường Đại học Sư phạm Hà Nội chuyên ngành Phương pháp dạy học môn Toán.

-         Hiện nay là giáo viên Toán trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội.
-         Từ năm 2003 đến nay, tham gia tập huấn đội tuyển Toán trường Đại học Sư phạm Hà Nội dự thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế.
-         2006 – 2008, tham gia tập huấn đội tuyển Toán Việt Nam dự thi Olympic Toán học quốc tế.
-         Năm 2006, tham gia viết tài liệu Hướng dẫn giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn Toán, NXB ĐHSP HN, 2006.
-         Năm 2007, tham gia viết tài liệu 15 chủ đề thường gặp trong các kì thi THCS và tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán, NXB ĐHSP, 2007.
-         Năm 2008, tham gia viết tài liệu Giới thiệu đề thi tuyển sinh THPT Chuyên môn Toán 1991- 2008 (THPT Chuyên Đại học sư phạm Hà Nội, THPT Hà Nội - Amsterdam, THPT Chu Văn An), NXB GD 2008.
-         Năm 2009, tham gia viết tài liệu Hướng dẫn Ôn - luyện thi vào các trường đại học, cao đẳng môn Toán (Theo Cấu trúc đề thi tuyển sinh của Bộ giáo dục), NXB ĐHSP, 2009.

 

CÁC KHÓA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN