Bùi Phúc Trạch

1. Thông tin giáo viên:
Họ và tên: Bùi Phúc Trạch
Năm sinh: 1950
Quê quán: Hà Nội
Học hàm/Học vị:
2. Quá trình công tác:
Giáo viên sinh học trường THPT Quốc gia Chu Văn An – Hà Nội
Giáo viên giỏi thành phố , bằng khen của chủ tịch UBND TP Hà Nội
Giải nhất giáo viên sáng tạo Microsoft – PIL 2007.

CÁC KHÓA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN