DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: CHĂM SÓC VÀ KHÁM THAI ĐỊNH KỲ

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC

Tiêm chủng cho phụ nữ trước và trong quá trình mang thai
Giảng viên ThS Phan Hồng Hoa
Chăm sóc trước sinh và khám thai định kỳ