DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: CÔNG NGHIỆP ĐIỆN TỬ

9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫

Điện tử cơ bản

Giảng viên
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC

Kỹ năng chào hàng qua điện thoại
Giảng viên
Nghề Sửa chữa lắp ráp máy tính
Giảng viên
Nghề Điện công nghiệp
Giảng viên
Nghề Chế tạo thiết bị cơ khí
Giảng viên
Điện tử cơ bản
Giảng viên