DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: QUẢN TRỊ

4.900.000 ₫
0 ₫
4.900.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC

Bí quyết phỏng vấn chọn nhân tài
Giảng viên
Nghệ thuật phỏng vấn tuyển dụng
Giảng viên
Ghi nhận và khen thưởng thành tích làm việc của nhân viên
Giảng viên AI Việt Nam
Kết thúc bán hàng - Dễ hay Khó?
Giảng viên
Để trở thành chuyên gia điều hành cuộc họp hiệu quả
Giảng viên