DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: HỆ THỐNG QLHCNN

9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC

Bí quyết phỏng vấn chọn nhân tài
Giảng viên
Nghệ thuật phỏng vấn tuyển dụng
Giảng viên
Kỹ năng xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Giảng viên
Lập kế hoạch và quản lý chuyển giao công nghệ
Giảng viên