DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ

9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC

Bí quyết phỏng vấn chọn nhân tài
Giảng viên
Nghệ thuật phỏng vấn tuyển dụng
Giảng viên
Xây dựng khả năng ảnh hưởng của lãnh đạo
Giảng viên
7 phẩm chất để trở thành một nhà lãnh đạo giỏi
Giảng viên