DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: TIN HỌC VĂN PHÒNG

0 ₫
-1 ₫
0 ₫
0 ₫
-1 ₫
0 ₫
0 ₫
-1 ₫
0 ₫
0 ₫
-1 ₫
0 ₫

OpenOffice Writer 2.3

Giảng viên
0 ₫
-1 ₫
0 ₫

OpenOffice Impress 2.3

Giảng viên
0 ₫
-1 ₫
0 ₫

OpenOffice Calc 2.3

Giảng viên
0 ₫
-1 ₫
0 ₫
0 ₫
-1 ₫
0 ₫

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC

Microsoft Word căn bản
Giảng viên
Microsoft Office Excel 2007 - Level 1
Giảng viên
Microsoft Office Excel 2007 - Level 2
Giảng viên
Microsoft Office Excel 2007 - Level 3
Giảng viên
Microsoft Office Outlook 2007 – Level 1
Giảng viên