DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: NHÓM KỸ NĂNG TƯ DUY

9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC

Bí quyết phỏng vấn chọn nhân tài
Giảng viên
Nghệ thuật phỏng vấn tuyển dụng
Giảng viên
Xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng
Giảng viên
Phương pháp đánh giá khách hàng tiềm năng
Giảng viên AI Việt Nam
Dịch vụ khách hàng online
Giảng viên AI Việt Nam