DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: CÔNG TÁC XÃ HỘI

4.900.000 ₫
0 ₫
4.900.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
0 ₫
0 ₫
0 ₫

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC

Thay đổi để có cuộc sống tốt hơn
Giảng viên
Khám phá sức mạnh bản thân
Giảng viên
Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính cơ bản
Giảng viên
Quy trình lên kế hoạch, tổ chức và điều hành các cuộc họp
Giảng viên