DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: KINH TẾ CHÍNH TRỊ

4.900.000 ₫
0 ₫
4.900.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC

Khám phá sức mạnh bản thân
Giảng viên
Kỹ năng quyết định đầu tư hiệu quả
Giảng viên
Kỹ năng phân công và giám sát thực hiện công việc hiệu quả
Giảng viên
Kỹ năng ủy thác công việc
Giảng viên