DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: KINH TẾ CHÍNH TRỊ

99.000 ₫
-1 ₫
99.000 ₫
0 ₫
-1 ₫
0 ₫
0 ₫
-1 ₫
0 ₫
0 ₫
-1 ₫
0 ₫

Văn hóa doanh nghiệp

Giảng viên
99.000 ₫
-1 ₫
99.000 ₫
99.000 ₫
-1 ₫
99.000 ₫

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC

Khám phá sức mạnh bản thân
Giảng viên
Quản lý và phát triển nguồn nhân lực - Những điều cần biết
Giảng viên
Kỹ năng phân công và giám sát thực hiện công việc hiệu quả
Giảng viên
Kỹ năng ủy thác công việc
Giảng viên