DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

4.900.000 ₫
0 ₫
4.900.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC

Khám phá sức mạnh bản thân
Giảng viên
Áp dụng hiệu quả các nguyên tắc lãnh đạo
Giảng viên
Xây dựng khả năng ảnh hưởng của lãnh đạo
Giảng viên
Kỹ năng giao tiếp lãnh đạo
Giảng viên