DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: MODULE 1: UNDERSTANDING THE ROLE OF A MANAGER

9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC

Bí quyết phỏng vấn chọn nhân tài
Giảng viên
Nghệ thuật phỏng vấn tuyển dụng
Giảng viên
Ghi nhận và khen thưởng thành tích làm việc của nhân viên
Giảng viên AI Việt Nam
Kết thúc bán hàng - Dễ hay Khó?
Giảng viên